Författararkiv: natbaserad

Virtuell mobilitet för lärare (#ONL181)

Open Networked Learning (#ONL181) undersöker virtuell mobilitet för lärare på en internationell arena. Syftet är att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö med hjälp av digitala verktyg. Jag gillar hur deltagarna har olika lager för att bearbeta olika teman under kursen:

Mitt deltagande som co-facilitator kommer ske på min engelska blogg eduToolkit

Uppslukande inlärning i en virtuell verklighet (#DTiS)

Nu har jag testat HP Windows Mixed Reality Headset och förutom demo miljön i Windows provade jag Tilt Brush för att rita i 3D. Detta var hos HP Sveriges demo rum, som är ett av 13 HP VR Immersion Center. Jag vill också passa på att nämna att den 17/1, kl 15:00-17:00 ska jag visa en grupp lärare vad man kan göra med uppslukande inlärning i en virtuell verklighet (först till kvarn gäller, anmälan görs här).

Virtuell verklighet kommer kunna köpas för ett mer överkomligt pris, men för bästa upplevelsen behövs en HP Z240 Tower, eller liknande dator, med bra dedikerat grafikkort. Jag har också laddat ner Windows Mixed reality for SteamVR för att kunna använda LifeLiqe VR Museum. Planerna är även att testa Google Earth VR, som finns på Steam plattformen.

Jag började även ladda ner HoloTour, som kan användas för virtuella studiebesök. Du kan bland annat besöka Machu Picchu i Peru.

Du har en LCD-display med en upplösning på 1440×1440 pixlar per öga och 90 Hz uppdateringsfrekvens. HTC Vive har för närvarande 1080×1200 pixlar, men kommer inom kort att uppdateras med högre prestanda. Dessutom finns det planer på att använda Intels trådlösa WiGig-teknik och Displaylinks XR-avkodare för att kunna att använda headsetet trådlöst. Du ser på bilden att jag har en HP Z VR-ryggsäcksdator för att inte behöva begränsas av längden på sladden.

SETT SYD – skolutveckling är mycket mer än bara teknik

Under SETT SYD 2017 kommer jag besöka några montrar för att demonstrera Chromebook x360 och Probook x360  i samband med G-Suite och O365.

Du hittar mig hos IT-Pedagogen (F:28)

 • 10:00 G-Suite och Google Certifierad Lärare
 • 14:00 O365 och Microsoft Certified Educator

Du hittar mig hos Vklass (D:09)

 • 11:00 G-Suite och Vklass integration på en HP Chromebook X360
 • 13:00 G-Suite och Vklass integration på en HP Chromebook X360

Annars ses vi på SETTdate

Lärande och utbildning för hållbar utveckling på Nobelmuseet

Den 16/2 besökte jag en lärarkväll inför utställningen ”En hållbar framtid” på Nobelmuseet. Utvecklingen inom lärande och utbildning för hållbar utveckling eller Education for Sustainable Development (ESD) bygger på ett pluralistiskt perspektiv. Undervisningen ska främja kreativitet och ny tänkande utifrån en värdedimension, beteendemönster och livsstilar.

Inom den pluralistiska traditionen ser man miljöfrågorna som politiska problem, det vill säga som konflikter mellan olika värderingar, synsätt och intressen. Undervisningen präglas av en strävan att spegla olika åsikter i den samtida debatten om olika frågor och problem som rör framtiden för vår värld. Elevernas uppgift är att kritiskt granska kunskapsbasen och de synsätt och värderingar som ligger bakom de olika åsikterna (Öhman).

img_20170216_165147

Man ser på utmaningarna inför framtiden som politiskt problem där olika värderings konflikter reflekteras. Undervisningen diskuterar olika åsikter i debatter och lösningarna bygger på demokratisk handlingskompetens hos eleverna.

Precis som man har introducerat ”Rika” problem i matematik, är tanken att ”Vilda” problemen eller Wicked Problems bidrar till en förändrad ämneskompetens för lärande och utbildning för hållbar utveckling.

There are numerous examples of wicked policy problems: Climate change is a pressing and highly complex policy issue involving multiple causal factors and high levels of disagreement about the nature of the problem and the best way to tackle it. The motivation and behaviour of individuals is a key part of the solution as is the involvement of all levels of government and a wide range of non-government organisations (Tackling wicked problems).

Problemen är unika, svåra att förstå och förutse, vilket gör att de inte går att bedöma utifrån rätt eller fel. Kompetensen handlar om att se samband och uppmuntrar till att använda konst, drama och autentiska uppgifter.

UNESCO har deklarerat sex punkter som präglar utbildning för hållbar utveckling(SOU 2004:104, s.42-43):

 1. Ämnesövergripande och holistiskt
 2. Värdegrundad
 3. Kritiskt tänkande och problemlösande
 4. Metodpluralism
 5. Deltagande beslutsfattande
 6. Lokalt relevant

Steven Hartman presenterade Projekt BifrostA Public Engagement Project that brings together Research, Arts and Education som är med och arrangerar utställningen (Video)

 

 

Gränsöverskridande forskning

banksyBanksy, I Don’t Believe in Global Warming, 2009. Published under Creative Commons Licence.

Svenska Unesco rådet bjöd in till ett framåtriktat samtal om ”Integrerad forskning: konst, kommunikation och samarbeten över gränser” den 10 januari. Syftet är att få nya perspektiv för att nå målen om hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Vi tror att kreativitet kan förändra världen. Låt fantastiska konstnärer och kreativa människor från hela världen inspirera dig till att själv skapa något för att stoppa eller kommentera klimatförändringarna (Acclimatize).

Detta fångas upp av ”artivismen”, som försöker hitta sätt att kombinera aktivism och konst. Inom konst och kommunikation, det finns det olika sätt att berätta jämfört med forskningskommunikation. En forskare har ett forskar språk:

It is time to reboot the dominant economic mantra of growth at all costs. For too long, this out-dated operating system has come at the expense of natural capital and human capital […] We have a seat in the UN Security Council and can put a new planetary operating system on the negotiating table. This new way of operating should be firmly based on the notion that security, peace, and long-term economic development can only take place on a fossil-free and sustainable planet. It is high time to become planetary stewards (Johan Rockström)

…men vad ger det för effekt när Olafur Eliasson ställer stora isblock från Grönland på ett torg i Paris för att uppmärksamma klimatfrågan?

Under den första delen av debatten talades det om att populärvetenskap väcker känslor och får spridning genom att vi berättar för andra. Det finns också en tanke att olika typer av berättande ändrar vanor när man tar in informationen från en annan genre, vilket skapar mångfald.

#integratedscience

Google Education On Air Dec 2016

Under Google Education On Air (#GoogleEduOnAir) fick vi höra Dylan Wiliam argumentera för att formativ bedömning i klassrummet är vad ger framgångsrik utbildning:

”[…] to maximise the benefit, teacher improvement has to be focused relentlessly on the things that have the greatest benefit for learners, which means focusing on classroom practice, and, specifically, on classroom formative assessment.” (Dylan Wiliam)

eduonair03 (View on demand eller 10 minuter inspelning med Screencastify finns <här>)

Det handlar om att lärare ständigt utvecklar sin undervisning och formativ bedömning hjälper eleverna att se vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de ska lära sig det.

”[T]he biggest effects on students Learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers” (Hattie, 2009)

Dessutom är det viktigt att det finns tid revidering för att feedback ska göra skillnad:

”Formative feedback is not complete until the students have produced an equivalent piece of work where the issues have been adressed and remedied, that is to say, until true learning has taken place and has been shown to have taken place” (Taras, 2002,)

I Lgr 2011 står det att skolans mål är att varje elev:

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Dan Leighton presenterade hur han på sin skola använde G-Suite för att skapa en blandad lärmiljö:

eduonair01(View on demand)

 

 

Skype-a-Thon

Den 29/11 deltog Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan i en virtuell konsert ”Sing around the world” med Primary School Balatonboglár i Ungern. Detta är ett återkommande projekt inom gemenskapen ”Skype in the Classroom”, som testar nya sätt att knyta kontakter utanför klassrummets väggar.

15168811_807930552681234_1933400899335535112_o

 

Knytkalas om IKT i skolan

Den 10 november var det dags att träffas under Edcamp på Blommensbergsskolan med fokus på IKT i klassrummet. Vi tog avstamp i hur man på bästa sätt skapar samarbete för skolutveckling, vilket kan var att vidga vyer och komplicera tillvaron.

Jag deltog i diskussioner om Maker Space och Stänga skärmen. Inom Maker-rörelsen kan det handla om att bygga Mini Insekt Robotar (fast importera komponenterna själv) och Lego Mindstorms eller bara skapa en Rube Goldberg-maskin utan syfte. Jag är även intresserad av att eleverna blir en Maker genom att demonstrera något för klassen via Google Cast for Education eller dela en whiteboard. Dessutom kan man med O365 använda sig av Snip eller lägga in presentationen i en Sway-presentation. Besök gärna Stockholm Makerspace:

makerspace-header-new-508x146

När vi under nästa Edcamppass diskuterade vi hur viktigt det är att börja lektionen med att stänga skärmen för att få alla elever att lyssna noggrant på lärarens instruktioner. Jag har pilot testat ClassPolicy, som är ett system för ”Classroom Management”, där man kan styra vilken information eleverna kommer åt och om de blir distraherade kan man släcka skärmen med texten ”Please pay attention to your teacher!”. Man kan också hitta funktioner som slumpa studenter (eng. Random Name Picker) i Mega Seating Plan eller ge beröm (eng. Community Kudos) som i ClassDojo

Jag vill avsluta med att tacka Blommenbergsskolan och ser fram emot nästa Edcamp i Stockholm!

Att genomföra vidareutbildning av lärare genom certifiering

För de som lyssnat på ”GSFE Goda exempel # 7 2016” diskuterade Anders Wockats hur man kan genomföra vidareutbildning av lärare genom certifiering (Citat via TubeChop). Han nämner bland annat utformningen av den uppdaterade versionen av “GFE Certified Trainer Program” och förutom GCE Level 1 & 2 gör man även testet ”GFE Trainer Skills Assessment” (f.d. Trainer Essentials Exam). I ansökan ska man även hänvisa till fem träningstillfällen, som du arrangerat med koppling till Google Suite. Avslutningsvis spelar du in en tre minuter lång video (exempel). Det hjälper även om du blir rekommenderad av någon som redan är certifierad.

skarmklipp33

Sedan gick diskussionen vidare till hur “Google Certified Educator” kan användas i en lärares CV samt hur skolor med Google profil kan använda materialet, som nu finns på svenska, under vidareutbildningar (Citat via TubeChop). Jag är väldigt intresserad av digitala märken (eng. Open Badges) för att visa på kunskap (även kallat Spelifiering), men min filosofi är att dessa får “värde” när de ingår i ett sammanhang där en viktig aktör garanterar kvalitet (eng, endorsement). Det är därför jag i mitt CV på LinkedIn lag tid på att genomföra Google Certified Educator Level 1 & 2 (GCE), Microsoft Certified Educator (MCE), VoiceThread Certified Educator (VCE) och Associate Certified Coach (ACC).

skarmklipp34

Workshop om Flippat Lärande

Den 25/11 var jag på workshop om Flippat Lärande med Läraktiv och fick höra mer om av verktyget ScalableLearning. Scalable Learning ger läraren möjlighet att lägga in formativa inslag i en existerande filmsekvens. Kortfattat är det ett system där man kan lägga in .mp4 eller YouTube genom att skapa en kurs. Man kan klippa ut ett kortare avsnitt och även lägga in frågor, dessutom kan man koppla frågan till det man ser på bilden genom att lägga in kryssrutor i filmen.
skarmklipp11-508x296
Precis som i Google Classroom eller Microsoft Classroom får eleverna en klassrumskod och läraren får nedladdningsbar statistik (se Skolverkets text om Samla och analysera).
Läraktiv är en testmiljö för aktivt lärande finansierat av Vinnova, som inkluderar verktyget Scalable Learning och appen Course (släpps inom kort). Projektet tas över av RISE Research Institutes of Sweden, som är en grupp av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. Forskning visar att kollegialt utbyte och stöd inom skolan ger bättre resultat än externa kurser och konsulter, dessutom visar det sig att aktivt lärande jämfört med passivt lärande ger bättre resultat (Freeman et. al.)
skarmklipp12-300x67

“Om du har ett äpple, vill du dela det med mig” och “Sharing is Caring”är ledorden för att skapa lärsituationer som är: Delningsbara, Kollegiala och Multimodala

Detta är en kurs inför ”Google Mobile Bootcamp: Sweden” jag började på under workshopen:

skarmklipp033

 

 

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Hot Topics

Presented by the Microsoft Educator Network

Lärartankar

min resa med det digitala skollyftet