Bloggarkiv

Uppgift 2 – Digitala Skollyftet

Den andra uppgiften är ”Dela ett eget formulerat personligt kursmål och intresseintrikningar/frågeställningar att ta med genom kursens gång.” http://nbl14.natbaseratlarande.se/?p=8 (använder länken för att testa om EduFeedr fungerar)

Jag har börjat titta på vilka verktyg som finns för att hjälpa deltagare och kursledare att följa, hantera och stödja lärande inom blogg-baserade kurser. Tanken är att deltagarna äger sin egen lärmiljö (PLE) och att kursbloggen medhjälp av hashtags eller pingback aggregerar innehållet.

Eftersom jag har blivit utvald att delta som Expert Educator i ”Microsofts Innovative Educator” program med syftet att ”Creating an environment of innovation in education using technology”. Kommer jag också titta på hur deras lösningar kan användas i undervisningen på gymnasiet (t.ex. Learning Suite by MicrosoftSkype in the classroomSharedViewFlashcards by Microsoft). 

Uppgift 1 – Digitala Skollyftet

Den första uppgiften handlar om att dela en personlig presentation  och beskriva var du finns för andra i kursen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RUhAOfnfclU]

Jag tog inspiration från Johan Dahlstrand, som också deltar i #digiskol och passade på att också testa Moovly. Det var ganska enkelt att skapa presentationen och det är enkelt att flytta in och ut olika bilder och figurer på en bakgrund. Påminner lite om Common Craft, men de har ingen avgiftsfri version. Jag har tidigare använt GoAnimate och Xtranormal, det tar lite längre tid att lära sig och den främsta fördelen är att eleverna kan använda röstsyntes om de inte vill göra voiceover,

Dessutom ska man ansluta sin blogg till Digitala Skollyftets RSS-flöde på digitalaskollfytet.se. Jag tänkte gå ett längre och inför diskussionen kring ”distribuerat lärande” testa EduFeedr. Om du också vill pröva behöver du bara lämna länken till din blogg >här< (Obs! Betaversionen fungerar bara med WordPress och Blogger). När du postar ”Öppen uppgift 1” i din blogg, ska du i inlägget ta med denna >länk<. Det skapas då en pingback eller trackback som gör att länken finns tillgänglig för alla under ”Progress”.

Mötesplatser

Uppgiften ”Mötesplatser” handlar om att beskriva nätgemenskaper och sedan välja en gemenskap som ska analyseras mer ingående. Den 14 oktober föreläste Mikael Eriksson Björling om ”The Networked Society” utifrån sitt arbete hos Ericsson kring människors beteende på Internet. Eftersom jag arbetar som lärare fastnade jag för ett begrepp som kallas ”Connected Learning” och hittade följande citat:

To fully utilize the creative potential of each person, we need to move beyond mass production of knowledge and toward mass individualization of personal development. What is lacking, however, is a true educational ecosystem – one in which government, academia, teachers, businesses and researchers work together to fundamentally rethink how education technology and connected learning can meet the future demands of our society.”(källa)

I min skärminspelning har jag valt att titta på ”Digitala Skollyftet”, eftersom det är en av Sveriges första ”Massive Open Online Community” (MOOC-kurs). Vilket är ett koncept för hur en nätgemenskap kan medverka till en öppen digital fortbildning.

[youtube http://youtu.be/mi1krPprdgw]

Reflektion utifrån frågeställningarna:

Vilka deltar i nätgemenskapen?

Digitala Skollyftet vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl

Hur ser aktiviteten ut och varför?

Deltagarna lär av andra och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet, och syftet är att tillämpa färdigheterna på ett sätt som gynnar utvecklingen av den roll man har inom skolans verksamhet. Aktiviteter, uppgifter och blogghubben finns på kurssidan, dessutom ligger föreläsningarna och de resurser som deltagarna producerar ligger kvar, vilket gör det möjligt att arbeta i den takt man själv väljer. Vem som helst kan registrera sig och om man vill kan men ansluta sin blogg. Under tio veckor, med början v. 44 filmas olika inspiratörer som föreläser om ett ämnesområde som de är specialister på för att väcka frågor kring. Därefter diskuterar deltagarna tillsammans utifrån frågeställningar där de behöver ta hjälp av sociala medier (bloggar, twitter, hangouts etc).

Möjligheter/problematik?

Eftersom kursen inte arrangeras av högskolor/universitet är det svårt att få ett formellt erkännande av kompetensen, därför samarbetar ”Digitala Skollyftet” med Mozilla Open Badges för att utfärda en digital badge som erkänner bidrag till kursens innehåll och det kollegiala samarbetet. Eftersom Skollyftet är en ideell förening kan det vara svårt att garantera långsiktighet och de har därför startat en crowdfunding-kampanj. Det börjar från 50kr och du får ett ”Digitala Skollyftet”-klistermärke till din dator.

Etiska aspekter?

Inom Lärares yrkesetik ingår det att ”på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna”, men när man skriver på webben är det också viktigt vara varsam med information om eleverna.

Pedagogiska möjligheter?

Kunskap blir fullständigare och djupare om människor delar med sig av (distribuerar) sin kunskap till andra. MOOCen ska vila på tre ben – digital kompetens, sharing is caring, skolutveckling.

Lagar och förordningar?

Copyright och annotering av källor blir allt mer komplicerat när man skapar en Mash-up. Creative Commons har införts för att man lättare kunna dela och sprida information på Internet. William Patry skrev i  “How to Fix Copyright” att “The modern work of Renaissance parody and paraphrase masses is the mash-up, or if one prefers a fancier name, pastiche: highly creative composition that takes pieces from other works and combine and transform them to result in a new work”. Han går vidare och funderar på hur en parodi gör att texten faller in under “fair use”.

Distribuerat lärande

Ni har väl inte missat att det ”digitala skollyftet” startat? Vecka 46 kommer är jag inbjuden att vara inspiratör och 13/10 kl. 20:00 blir det en livestreamad Hangout.  Den inleder diskussionen inför mitt Ignite-talk under Internetdagarna 2013:
Min inriktning är ”Distributed Learning Environments” och ”Networked Learning”. Det som inspirerar mig just nu är en modell där man separerar kvalitativ kunskap, kvantitativ kunskap och nätverks kunskap. För att analysera och bemästra den sistnämnda finns det begrepp som ”centrality”, ”trajectory” och ”salience”. Det exempel jag kommer ta upp är Nätbaserat Lärande från Webbstjärnan 2013, där elevernas integritet skyddades med alias.
Hannas blogg

om utbildning och verksamhetsutveckling

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Hot Topics

Presented by the Microsoft Educator Network

Lärartankar

min resa med det digitala skollyftet