Bloggarkiv

Google Education On Air Dec 2016

Under Google Education On Air (#GoogleEduOnAir) fick vi höra Dylan Wiliam argumentera för att formativ bedömning i klassrummet är vad ger framgångsrik utbildning:

”[…] to maximise the benefit, teacher improvement has to be focused relentlessly on the things that have the greatest benefit for learners, which means focusing on classroom practice, and, specifically, on classroom formative assessment.” (Dylan Wiliam)

eduonair03 (View on demand eller 10 minuter inspelning med Screencastify finns <här>)

Det handlar om att lärare ständigt utvecklar sin undervisning och formativ bedömning hjälper eleverna att se vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de ska lära sig det.

”[T]he biggest effects on students Learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers” (Hattie, 2009)

Dessutom är det viktigt att det finns tid revidering för att feedback ska göra skillnad:

”Formative feedback is not complete until the students have produced an equivalent piece of work where the issues have been adressed and remedied, that is to say, until true learning has taken place and has been shown to have taken place” (Taras, 2002,)

I Lgr 2011 står det att skolans mål är att varje elev:

  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Dan Leighton presenterade hur han på sin skola använde G-Suite för att skapa en blandad lärmiljö:

eduonair01(View on demand)

 

 

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Hot Topics

Presented by the Microsoft Educator Network

Lärartankar

min resa med det digitala skollyftet