Bloggarkiv

Digitala verktyg och arbetssätt

Liten-loggaUnder läsåret 2015/2016 är jag engagerad inom projektet ”IT för Bättre Lärande” som tilldelats ett stipendium av innovationsmyndigheten Vinnova. Målsättningen är att sprida ny kunskap och erfarenheter samt bidra med metodutveckling och kompetenshöjning på skolor när det gäller IT-stöd. Det innebär att jag, som verksam lärare, får visa kollegor nya möjligheter med digitala verktyg och arbetssätt för att anpassa undervisningen till elevernas sätt att lära.

För min del har jag fokuserat på tre områden:

  1. Kompetensutveckling: Jag har i rollen som Microsoft Innovative Educator Trainer nyligen genomfört två vidareutbildnings tillfällen. Det första handlade om kopplingen mellan skolforskaren Dr. Ruben R. Puenteduras SAMR-modell och professor Staffan Selanders Learning Design Sequences kan användas inom Office 365 i Skolan. Det andra tillfället handlade om att använda en Blogg som verktyg i undervisningen. Ett enkelt sätt för att komma igång med detta är att delta i Webbstjärnan, men det är viktigt att först tänka igenom vilka design metoder som faktiskt höjer kvaliteten i undervisningen.
  2. Nätverkande: Jag deltar i rollen som förstelärare med IKT-uppdrag inom ett samarbete vi kallar Lärande nätverk (#lärarandenätverk). Vi undersöker ”ledarskap och lärande i digitaliseringens tidevarv” genom att utforma ett strategiskt arbete kring digitalisering och lärande. Dessutom är jag med och driver Elevexempel.se, som är ett forum för att skapa professionella och likvärdiga bedömningar. Vi vill med detta nätverk underlätta för lärare att samarbeta kring formativ bedömning och vill därmed bidra till att höja kvaliteten på undervisningen.
  3. Innovationspotential: Mikael Elias Gymnasium är pilotskola för lärplattformen School4You, som kommer ligga tillgrund för vår Learning Activity på Microsoft Educator Network. Tanken är att integrera widgets från olika sociala medier och examinera varje nivå med verktyget OfficeMix.

 

 

Hannas blogg

om utbildning och verksamhetsutveckling

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Hot Topics

Presented by the Microsoft Educator Network

Lärartankar

min resa med det digitala skollyftet